Loading...

Cari Acara

Tokoh Seniman Jawa

Enthus Susmono, Dalang Terkenal Kang Ngrangkep Bupati Tegal

Umpama disebut jeneng Kabupaten Tegal, apa kang panjenengan pikirake? Yo, ora kleru manawa kabupaten iki kondhang dadi salah sawijining papan asale griya dhahar omahan utawa kasebut ‘Warung Tegal’ utawa meneh luwih kondang kasebut ‘warteg’. Kajaba kui, kabupaten kang ora adoh saka Bumi Pasundan iku uga nduweni seniman kondang, khususe seni pedalangan lan pewayangan. Ora liya seniman kang misuwur iku, Ki Enthus Susmono. Selengkapnya...

Catatan Silsilah Keluarga

B. Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara Selengkapnya...

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Joko Tingkir, a Historical Figure Whose Story is Filled With Fiction

The interesting statement is said from one of the politicians in Indonesia. The statement is the response from other statements of politicians. What makes it interesting he said about Joko Tingkir in the middle of his tomb. The figure or Joko Tingkir contains the revenge or avenge story, jealousy story and other things. There are not many people know who this man was. There are some speculations related to know and reveal the true of Joko Tingkir. Read More...