Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Silsilah Keluarga (70)

 

Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo, pensioen Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana Residentie Japara lan koelawargane

(No.001-018): poetra;

(No.019-073): wajah;

(No.074-248): boejoet;

(No.249-388): tjanggah;

(No.389-435): wareng;

(No.436 boejoete Raden Nganten Wirjo (Tari) No.80);

(No.437 tjanggahe Mas Adjeng Wonodjoio No.30)

Halaman 1 dari 12