Loading...
iden
 

Mas Kartaredja (Soetopo)

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo.

Ngalih asma Kartodipoero patoetan idem No. 3. lahir Ngahat-wage 28 Redjeb taoen Djimakir 1778 (9 Juni 1850) dadi mantri politie laoet incj Djoewana seda Setoe 19 Augustus 1916 koeboer ing Tanggoeng (Semarang) joeswa 66 taoen, daoep oleh Raden Roro Napsilah poetrane Raden Soerodimedjo, wedana district Mergotoehoe (Djoewana) patoetan saka garwa doeloere (per­nah bakjoene) Mas Harsodirdjo kang kaseboet ing bijlage G. lett C.

Raden Soerodimedjo poetrane Raden Wiriodikromo II. ing Djoeana, poetrane Wiriodikromo I. ing Rembang, daoep oleh poetrane Kiahi Toemenggoeng Soerowikromo (kang sepoeh) Boepati Djoeana (zie bijlage D.) Ing sadjarah Djoewana kaseboet „Njai Wirjodikromo"

Poetra poetrane di toelis ing No. 63 t/m 72.

Group Keluarga

SILSILAH - TRAH SAYYID JUMADIL KUBRO

Sebagai sarana mempererat silaturahmi dan pecinta Sayid Jumadil Kubro dan keturunannya, serta pemerhati keluarga besarnya. Semoga berkah, Aamiin.

Ayo Berkebun

Tortum Philo

Philodendron saat ini tergolong salah satu tanaman hias yang sangat digemari. Hal tersebut…

Artikel Favorit

Iki Kang Njalari Ki Manteb Soedharsono Kasebut Dalang Wayang Kulit Setan

Jawa Tengah pancen lemahe para dhalang wayang kulit, wiwit iring etan tekan kulon, okeh dhalang kang kondang. Manawa ing iring kulon, ana Ki Entus Susmono saka tegal kang misuwur kanthi dhalang wayang kulit sisan golek, ing tlatah etan luwih okeh dhalang kondang, kayata Ki Nartosabdo, Ki Anom Suroto uga kang tenar kasebut dalang setan yaiku Ki Manteb Soedharsono. Sejatine apa kang njalari Ki Manteb kasebut dhalang setan, artikel iki bakal mbedah babagan iku.