Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 10, MAS SOETOREDJO

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Pepoetra:

 

 

(No.40).

Mas Soewardjo, patoetan saking garwa padmi, poetrane Kiahi Soemodipoero, lahir ing desa Tajoewetan (Tajoe) Rebo-legi 30 Djoemadilawal, Alip 1797 (10 October 1866) tilar kira-kira oemoer 15 taoen di koeboer ing boeri mesdjid Djoewana.

(No.41).

Mas Sakmadi, iboe saka Pandeglang (zie katrangan No. 10) lahir ing Pandeglang (Banten) Setoe paing 27 Augustus 1885.

(No.42).

Mas Rara Soearah. patoetan idem No. 11 lahir Slasa-wage 19 Apit 1816 (8 Augustus 1887.)

(No.43).

Mas Soedjono, patoetan saka embok Soepeni

(No.44).

Mas Soewardi (Poedjoasmoro) lair Djemoeah paing 26 Moeloed 1821 (30 October 1891.)

(No.45).

Mas Roro Soemijati, lahir Kemis-wage 6 Apit 1827 (8 April 1897) daoep oleh Mas Sastrosoewito goeroe desa Langenhardja (Pati). Mas Sastrosoewito anake Mas Kromosentono, lijnwachter Semarang, anake Mas Soeromenggolo Mantri kaboepaten Pati. Anak-anake di toelis ing No. 146 t/m 149.

(No.46).

Mas Soegono, lahir Rebo-pon 14 Bakdamoeloed 1831 (31 Juli 1901) saiki njamboetgawe ing Semarang.

(No.47).

Mas Rara Soewersi, lahir Setoe-legi 15 Djoemadilawal 1834 (71 Augustus 1904) daoep oleh Mas Soedajat (Djoiodirekso) No. 51.

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....