Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 100, MAS MOCHAMAD ALI

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Mas Adjeng Soemodirono.

Pepoetra:

(No.298). Mas Soetarlan
(No.299) Mas Soepomo
(No.300). Mas Soetarto (Katrangan  idem soko No.101

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

The Power of Syekh Maulana Malik Ibrahim to Bring Rain

Syekh Maulana Malik Ibrahim was also known as Sunan Maulana Malik Ibrahim and he was one of Walisongo members who loved wandering around and had the super power to control anything including weather. When he went to one place which was really hot, he saw the crowds from far away. There, people stood around the stage made of stones or rocks. On the top of the stones, there was a woman dressed in white and she was flanked by two men. Selengkapnya...