Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 115, SOEMARMI (Bok Tisnoredjo)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

 

(No.325). Soetijani, mati tjilik
(No.326). Soetiono, saiki oemoer 30 taoen daoep oleh anake Raden Prawirosoetiknjo. Nalika Raden Sastrosoediro (No.49), isih ing Betawi Soetiono ketemoe ing embahe. Dadi Soetiono njamboet gawe ing Betawi (dadi Djoeroetoelis Gemeente Batavia)
(No.327). Soekawi, saiki oemoer kira-kira 19 taoen tani
(No.328). Soelastri, saiki oemoer 17 taoen, daoep oleh Mas Hardjosoetirto, Stationschef S.S. ing Blitar
(No.329). Goenarti (wadon) saiki oemoer 15 taoen, dadi Goeroe sekolahan desa Tandjoengredjo (Tjobolek lor) Tajoe doeroeng laki. No.325 t/m 329 patoetane Tisnoredjo
(No.330). Dadari (wadon), oemoer 6 taoen, isih sekolah patoetan Karto Kemat

 

Selanjutnya di kategori ini: « Silsilah Keluarga Nomor 116, SOEMARDI

Tokoh Seniman Jawa

Ki Anom Suroto, Siji-Sijine Dhalang Indonesia Kang ‘Jajah’ 5 Benua

Ngomongke babagan asma-asmane dhalang, Klaten kalebu gudange. Kabupaten kang nduweni semboyan ‘Bersinar’ iki ora bisa ditampik minangka papan kelairane para dhalang kondang. Kajaba Ki Nartosabdo kang nyangdang predikat dhalang paling apik kang durung ana tandhinge tekan saiki, isih akeh asma-asma dhalang kang uga misuwur nduweni buah khas, durian iku. Salah sijine dhalang kondang liyane, yaiku Ki Anom Suroto.  Selengkapnya...

Catatan Silsilah Keluarga

B. Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara Selengkapnya...

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Semar, Advisor to The Ruling Kings in The Land of Java

The name of Sabda Palon was often mentioned in the Serat Darmagandhul and Jangka Jayabaya or known as the prophecy of Jayabaya. In Serat Darmagandhul, Sabda Palon was known as the spiritual advisor with high power from King Brawijaya V who was the last king of Majapahit Kingdom. As the story said, the king was so powerful and he could order and conquer all entities in the land of Java. In the literature book of Java by Ki Kalamwidi, Sabda Palon was the same figure as the puppet stories named… Read More...