Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 115, SOEWARNO (WIDJOIREDJO)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

(No.318). Wartini, saiki ing Boeloemanis, daoep oleh Mastoer, desa Ngemplak (Pohbango, Pati) anake Hadji Rais, Ngemplak. Dene Mastoer wis tinggal donya, toeroen anak No. 424 t/m 426

 

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Purwakalih Site, A Historical Heritage

Whether Prabu Siliwangi is just the story or real, many people still believe he was once existed in the world especially Indonesia. That is why, many people want to find out and look for the historical heritage and one of them is Purwakalian site in the area of Batutulis Bogor which was known as one of the historical area with so many sites and also inscriptions left by Padjajaran along with the inscription. At least, you may find 3 different inscriptions there. Selengkapnya...