Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 116, SOEMARDI

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

 

(No.319). Soeparti, mati, wis laki, nanging ora toeroen
(No.320). Soemarjati, daoep oleh Mas Soejitno Hoofdschatter pandhuis Sekardjalak (Tajoe) toeroen anak: No.427 t/m 428
(No.321). Soedarjati, oemoer 19 taoen, doeroeng laki 
(No.322). Soedijati, oemoer 17 taoen, doeroeng laki
(No.323). Soedardi, oemoer 13 isih sekolah H.I.S. ing Djoewana
(No.324). Soerti, oemoer 9 taoen sekolah ing Sekardjalak (Tajoe)

 

Tokoh Seniman Jawa

Manthous Nggowi Campursari Sejajar Karo Genre Musik Liyane

Pro sutresno musik-musik Jawa wes ora asing maneh karo campursari. Ya, campursari kalebu salah sawijine werna utawa genre musik kang nggabungake musik Jawa karo modern. Pelopor musik iki, campursari sejatine wes dikenal wiwit tahun 1978. Naliko kuwi kang ngenalake, yaiku R.M Samsi. Kasil nembus perusahaan rekaman swasta, Ira Record ing Semarang, nyatane kelompok campur sari iki ora biso nggayuh tenar, senajan wes ana 9 album rekaman sing digawe. Selengkapnya...

Catatan Silsilah Keluarga

B. Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara Selengkapnya...

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

The Oath of The Fifth King of Brawijaya on Mount Lawu

Mountains have been connecting with some urban legends or something spiritual within it for so long. Mount Lawu is no exception because there is one famous story local people believe until now which is the King Brawijaya V with his oath. This one is so legendary and until now, many people want to know about the real story and why Brawijaya spoke of his oath on the mountain. Mount Lawu is located on between Kabupaten Karanganyar, Central Java and also Magetan, East Java. Read More...