Loading...
iden
 

Silsilah Keluarga Nomor 116, SOEMARDI

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

 

(No.319). Soeparti, mati, wis laki, nanging ora toeroen
(No.320). Soemarjati, daoep oleh Mas Soejitno Hoofdschatter pandhuis Sekardjalak (Tajoe) toeroen anak: No.427 t/m 428
(No.321). Soedarjati, oemoer 19 taoen, doeroeng laki 
(No.322). Soedijati, oemoer 17 taoen, doeroeng laki
(No.323). Soedardi, oemoer 13 isih sekolah H.I.S. ing Djoewana
(No.324). Soerti, oemoer 9 taoen sekolah ing Sekardjalak (Tajoe)

 

Cara Melanjutkan Bisnis Kuliner Yang Berasal Dari Warisan Keluarga

Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, bentuk masdar dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan. Maknanya ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan kata lain, warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, apapun bentuknya baik itu harta, nama baik, termasuk juga bisnis kuliner yang dijalankan oleh keluarga.

Mengapa Family Gathering di Bandung Menjadi Acara Favorit…

Bandung memang memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Kota yang jadi ibukota…

Apple Pie, Oleh-oleh Makanan "Termanis" Untuk Keluarga

Siapa yang tidak kenal kue pie atau pastel? Yup, makanan khas Amerika yang sudah dikenal orang…