Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 19, RADEN NGANTEN SASTROATMODJO

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Garwa: Raden Nganten Sastroatmodjo, pepoetra:

(No.74).

Raden Doekseno. lahir ing Rembang malem Senen, ora di toelis tanggal sasine, mati, ora toeroen.

(No.75).

Raden Soedono, lahir ing Ngerang (district Mantoep. Djoewana) Ngahat wage 14 Sawal tahoen Wawoe 1785 (7 Juni 1851) mati, ora toeroen.

(No.76).

Raden Dirman, mati, ora toeroen.

(No.77).

Raden Ngabibah, daoep oleh Kromo-ekram petinggi Trangkil (Pati) mati, ora toeroen.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

History of Mantingan Mosque and Sultan Hadlirin

Taj Mahal which is located in India was built by the King Mughal Shah Jahan for his beloved wife. However, in Indonesia, you can also find the similar building but with the different story. There was a wife who built the mosque for her husband and she was Queen Kalinyamat. The queen built Masjid Mantingan to amuse and also entertain herself due to the death of her beloved husband, Sultan Hadlirin or known as Prince Kalinyamat who was killed by Arya Penangsang. Selengkapnya...