Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 19, RADEN NGANTEN SASTROATMODJO

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Garwa: Raden Nganten Sastroatmodjo, pepoetra:

(No.74).

Raden Doekseno. lahir ing Rembang malem Senen, ora di toelis tanggal sasine, mati, ora toeroen.

(No.75).

Raden Soedono, lahir ing Ngerang (district Mantoep. Djoewana) Ngahat wage 14 Sawal tahoen Wawoe 1785 (7 Juni 1851) mati, ora toeroen.

(No.76).

Raden Dirman, mati, ora toeroen.

(No.77).

Raden Ngabibah, daoep oleh Kromo-ekram petinggi Trangkil (Pati) mati, ora toeroen.

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....