Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 21, RADEN NGANTEN KROMODJOIO

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Pepoetra:

 

 

(No.80).

Raden Nganten Wirjo (Tari) oemoer kira-kira 64 taoen saiki ana ing Kendai koempoel anake, Mas Soekarno, Mantri politie ing Kendal. Daoep oleh Wirjowidjoio, koemetir fabriek Trangkil. anake Soerodiwirjo (Katjoeng) ahlinc embah Malang, maratoewane Mas Adjeng Kromoredjo (No.7.) Anake di toelis ing No. 249 t/m 257.

(No.81).

Raden Nganten Nitisoedarmo (Jati) oemoer kira-kira 60 taoen, daoep oleh Raden Nitisoedarmo Hoofdmantri kadaster pensioen, manggon ing Pati kang lagi tinggal donja nalika 10 Roewah 1930 Senen kliwon, ora patoetan, moelane ngapek anak, anake bakajoene (No. 80) nama Mas Soepardi No.255. Anggone ngepek, nalika isih oemoer 17 woelan. No. 80 lan 81 patoetane Mas Kromodjoio.

(No.82).

Soelastri, ngalih nama Soedjatni. daoep oleh Mertowidjoio, petinggi desa Dergagoeng (Pati) toeroen anak loro (ora weroeh djenenge).

(No.83).

Soekardi, mati tjilik.

(No.84). Soepardjan. mati kira-kira 10 tahoen. Dadi anake Raden Nganten Kromodjoio ikoe kabeh lima. No. 82 t/m 84 patoetane Mas Kartodiwirio (Hardi).

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan. Selengkapnya...