Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 21, RADEN NGANTEN KROMODJOIO

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Pepoetra:

 

 

(No.80).

Raden Nganten Wirjo (Tari) oemoer kira-kira 64 taoen saiki ana ing Kendai koempoel anake, Mas Soekarno, Mantri politie ing Kendal. Daoep oleh Wirjowidjoio, koemetir fabriek Trangkil. anake Soerodiwirjo (Katjoeng) ahlinc embah Malang, maratoewane Mas Adjeng Kromoredjo (No.7.) Anake di toelis ing No. 249 t/m 257.

(No.81).

Raden Nganten Nitisoedarmo (Jati) oemoer kira-kira 60 taoen, daoep oleh Raden Nitisoedarmo Hoofdmantri kadaster pensioen, manggon ing Pati kang lagi tinggal donja nalika 10 Roewah 1930 Senen kliwon, ora patoetan, moelane ngapek anak, anake bakajoene (No. 80) nama Mas Soepardi No.255. Anggone ngepek, nalika isih oemoer 17 woelan. No. 80 lan 81 patoetane Mas Kromodjoio.

(No.82).

Soelastri, ngalih nama Soedjatni. daoep oleh Mertowidjoio, petinggi desa Dergagoeng (Pati) toeroen anak loro (ora weroeh djenenge).

(No.83).

Soekardi, mati tjilik.

(No.84). Soepardjan. mati kira-kira 10 tahoen. Dadi anake Raden Nganten Kromodjoio ikoe kabeh lima. No. 82 t/m 84 patoetane Mas Kartodiwirio (Hardi).

  • Get to know the Mangkunegaran Dynasty and its Founder, Pangeran Sambernyawa

    Pangeran Sambernyawa was known as Raden Mas Said since he was born and he was so famous with his struggle to fight Dutch. Then, he was known as Pangeran Sambernyawa in the dynasty of Mangkunegaran. He was born in Keraton Kartosuro in 1725 and he was son of Pangeran Arya Mangkunegaran and the grandson of Paku Buwono I. However, he was different from other kings in general who was surrounded by wealth and luxury.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....