Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 24, RADEN KOSOEMOREDJO

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Soeredjo

 

(No.95).

Mas Djaslan (Sastrodiardjo) lahir Djemoeah kliwon 5 Sapar, Dhal 1815 (13 November 1885) patoetan saka Bok Moerah saiki dadi beambte Pandhuis ing Tjampoerdarat (Toeloengagoeng) daoep oleh anake Raden Dikdoredjo (Djojowidikdo) kepala oppas Batangan (:ie bijlage E. No. 5 oeroetane La. A.). Djaslan maoe ngapek anak Raden Soerohadiardjo No. 23.

(No.96).

Soekelan (Sastroandojo) lahir 17 Juli 1888 patoetan soko Bok Kirah mati ing Betawi, ora patoetan oemoar kira2 20 taoen.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Sultan Maulana Hasanuddin, Founder of The Banten Kingdom

Sultan Maulana Hasanuddin is known best as Sultan Hasanudin Banten. He had the important role in the spread of Muslim in Banten. He was the founder of Banten Kingdom as well as the first leader of Muslim region in Banten. Sultan Hasanudin was the second son of Nyi Kawunganten who was the daughter of Prabu Surasowan which at that time, he was the governor of Banten. Prabu Surasowan was also known as Syaikh Syarif Hidayatullah or known as Sunan Gunung Jati. Selengkapnya...