Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 301, MAS ADJENG SASTROSOEWIRJO

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Mas Adjeng Sastrodiwirio.

Pepoetra:

(No.301). Noerkasih
(No.302). Soerahmat, mati oemoer 2 taoen
(No.303). Soedarmadi, mati oemoer 4 taoen
(No.304). Satitah
(No.305). Soeharjo, di pek anak Mas Hadisoenjojo No.101
(No.306) Satiti

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Prabu Siliwangi, Myth or Reality?

Perhaps, many of you have heard about the famous name of Prabu Siliwangi as the part of Javanese history especially in Sundanese. However, who Prabu Siliwangi is since his figure is attached so strong within the mind of Sundanese people and they make him as the adorable figure in story based on the Sundanese literature. Is he just a myth or reality? No one knows but some experts believe he existed in the past with his famous story based on literature. Selengkapnya...