Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 31, MAS KROMOPRAWIRO

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo.

Pepoetra:

 

(No.127).

Soebenoe, saiki ing Betawi.

(No.128).

Soekadis, Goeroe bantoe H. I. S. ing Cheribon (1931 isih).

(No.129).

Roesni, dadi bodjone Mas Tjokrosoeparto Commies Assistent-Resident kantoor Demak, saiki isih ing Demak.

(No.130).

Sidik, isih sekolah H. I. S. ing Koedoes meloe Mas Hadie No. 89.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Sultan Ageng Tirtayasa, Makes Tolerance and Multiculturalism A Strength

Since Sultan Ageng Tirtayasa was young, he was already known in the society as one of the noble sons who love cultural art even he could play puppet shadow or “wayang” and other cultural plays at that time. He was also known with his high tolerance and kindness in society. During his reign, Banten was at the peak of its glory and it was signed by the development of economy in terms of trade. The traders in Banten could compete against traders from Dutch or Netherland. Selengkapnya...