Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 33, MAS KROMOSASMITO

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo

 

(No.132).

Mas Tajib (Kromodimoeljo). Saiki dadi Mantri boekhouder B. O. W. ing Solo, daoep oleh Mas Rara Soewarsi anake Mas Nganten Wirjowidjoio (Soekemi) No. 251.

(No.133).

Mas Rara Mien, daoep oleh Mas Mangoensasmito, keponakane Mas Kertoredjo jogane Mas Mangoenastro, Wedana district Tlogowoengoe (Pati) pegat, toeroen anak. No. 347 t/m  349. Bok Mangoensasmito (Mien) saiki manggon ing Pati (kampoeng Kaborongan) ngenggoni tilas omahe bapakne dewe.

(No.134).

Mas Rara Soekati, daoep oleh Wirjo Mandor fabrick Tandjoengmodjo. Soekati wis tinggal donja, ora patoetan.

(No.135).

Mas Karsono (Karsooetomo) saiki dadi Bestelmandoer S. S. ing Betawi.

(No.136).

Mas Soelardam (Reksokoesoemo). Saiki dadi Commies Post ing Singkel (Kotaradja Atjeh) daoep oleh Mas Roro Tien Kaibah anake Mas Reksodidjojo, kang maoe Assistent-wedana ing Karangbojo (Djoewana) toeroen anak No. 350 t/m 351.

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....