Loading...
iden
 

Silsilah Keluarga Nomor 33, MAS KROMOSASMITO

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo

 

(No.132).

Mas Tajib (Kromodimoeljo). Saiki dadi Mantri boekhouder B. O. W. ing Solo, daoep oleh Mas Rara Soewarsi anake Mas Nganten Wirjowidjoio (Soekemi) No. 251.

(No.133).

Mas Rara Mien, daoep oleh Mas Mangoensasmito, keponakane Mas Kertoredjo jogane Mas Mangoenastro, Wedana district Tlogowoengoe (Pati) pegat, toeroen anak. No. 347 t/m  349. Bok Mangoensasmito (Mien) saiki manggon ing Pati (kampoeng Kaborongan) ngenggoni tilas omahe bapakne dewe.

(No.134).

Mas Rara Soekati, daoep oleh Wirjo Mandor fabrick Tandjoengmodjo. Soekati wis tinggal donja, ora patoetan.

(No.135).

Mas Karsono (Karsooetomo) saiki dadi Bestelmandoer S. S. ing Betawi.

(No.136).

Mas Soelardam (Reksokoesoemo). Saiki dadi Commies Post ing Singkel (Kotaradja Atjeh) daoep oleh Mas Roro Tien Kaibah anake Mas Reksodidjojo, kang maoe Assistent-wedana ing Karangbojo (Djoewana) toeroen anak No. 350 t/m 351.

Group Keluarga

Ayo Berkebun

Tortum Philo

Philodendron saat ini tergolong salah satu tanaman hias yang sangat digemari. Hal tersebut…

Artikel Favorit

ilustrasi

Connecting Family Relationship in The Style of Singobrojonoto

As a human being, you should help each other and build the good relationship with other people around you though you don’t have any blood relation to them. You have to listen to the lesson of Singobrojonoto to make the family relationship with other people. However, who exactly Singobrojonoto is and why people follow his advice related to life? Singobrojonoto is the figure who mentioned to be the pioneer of Bulumanis Lor village.