Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 35, MAS KARTOADIHARDJO (SOEWADI)

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo

(No.145).

Mas Narin, mati, oemoer kira-kira 20 taoen.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

The Story of Divine Strength from Panembahan Senopati

Danang Sutawijaya or known as Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama was one of the pioneers of Mataram Sultanate. Based on the story, he was told to have the divine power. He was the first king of Mataram from 1587-1601 and he was also the first son of Ki Ageng Pemanahan and Nyai Sabinah. According to the sources, Ki Ageng Pemanahan was the descendant of Brawijaya who was the last king of Majapahit while his mother was the descendant of Sunan Giri. Selengkapnya...