Loading...
iden
 

Silsilah Keluarga Nomor 35, MAS KARTOADIHARDJO (SOEWADI)

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo

(No.145).

Mas Narin, mati, oemoer kira-kira 20 taoen.

Group Keluarga

TRAH KERATON/KEBATINAN/PERSAUDARAAN SENUSANTARA

Asalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh semua saudara saudari q senusantara.Menjalin tali silaturohmi adalah tujuan utama di group ini.

Ayo Berkebun

Lebih Dekat Mengenal Tanaman Hias Begonia

Begonia adalah salah satu jenis tanaman hias yang belakangan semakin banyak diminati masyarakat.…

Artikel Favorit

Ki Anton Surono, Dalang Wayang Kulit Kondhang Kang Ngrangkep Guru Bahasa Inggris

Salah sawijining kesenian ing Tanah Jawa kang misuwur, yaiku Wayang Kulit. Wujude maneka warna, ananging wayang kang kondhang, yaiku wayang kulit lan wayang golek. Kaya kang wis dingerteni, dene wayang iku kalakoake dening dhalang. Umume dhalang nekuni siji wae jenis wayang, umpanane wayang kulit, utawa wayang golek. Ananging dhalang siji iki duwe kemampuan kang linuwih.