Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 4, MAS SOEREDJO

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Raden Adjeng Soetinah, pepoetra: 

(No.23).

Sarmi, lahir Ngahat, wage H Sawal taoen wawoe 1785 (7 Juni 1857) pedjah alit.

(No.24).

Raden Koesoemoredjo (Slamet) Djoeroetoelis Djaksa ing Koedoes. lahir ing desa Ngcrang district Mantoep (Djoewana) Senen kliwon 24 Djoemadilakir taoen Djimakir 1786 (8 Februari 1858) wafat 8 Juni 1914, oemoer 56 taoen. Poetra di toelis ing No. 95 t/m 96.

(No.25). Raden Soerohadiardjo (Soetarno) pensioen Hoofdmantri Opiumregie ing Semarang, saiki ana ing Djoewana, manggon tilas daleme soewargi Ejang Kartodikromo, ing kampoeng Koedoekeras, lahir ing Djoewana, Setoe paing 6 Moeloed taoen Djimmawal 1789 (22 September 1860) ora doewe toeroen, moelane bandjoer ngepek anak, anake Raden Koesoemoredjo (Slamet) No. 24. kang aran Djaslan No. 95.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Prabu Siliwangi, Myth or Reality?

Perhaps, many of you have heard about the famous name of Prabu Siliwangi as the part of Javanese history especially in Sundanese. However, who Prabu Siliwangi is since his figure is attached so strong within the mind of Sundanese people and they make him as the adorable figure in story based on the Sundanese literature. Is he just a myth or reality? No one knows but some experts believe he existed in the past with his famous story based on literature. Selengkapnya...