Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 4, MAS SOEREDJO

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Raden Adjeng Soetinah, pepoetra: 

(No.23).

Sarmi, lahir Ngahat, wage H Sawal taoen wawoe 1785 (7 Juni 1857) pedjah alit.

(No.24).

Raden Koesoemoredjo (Slamet) Djoeroetoelis Djaksa ing Koedoes. lahir ing desa Ngcrang district Mantoep (Djoewana) Senen kliwon 24 Djoemadilakir taoen Djimakir 1786 (8 Februari 1858) wafat 8 Juni 1914, oemoer 56 taoen. Poetra di toelis ing No. 95 t/m 96.

(No.25). Raden Soerohadiardjo (Soetarno) pensioen Hoofdmantri Opiumregie ing Semarang, saiki ana ing Djoewana, manggon tilas daleme soewargi Ejang Kartodikromo, ing kampoeng Koedoekeras, lahir ing Djoewana, Setoe paing 6 Moeloed taoen Djimmawal 1789 (22 September 1860) ora doewe toeroen, moelane bandjoer ngepek anak, anake Raden Koesoemoredjo (Slamet) No. 24. kang aran Djaslan No. 95.
  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....