Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 45, MAS ADJENG SASTROSOEWITO (SOEMIYATI)

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Soetoredjo.

Pepoetra:

 

(No.146).

Mas Soedjono lahir ing Langenhardjo (Pati) Senen paing 18 Sawal 1850 (5 Juli 1920).

(No.147).

Mas Soemartono, lahir Setoe legi 6 Djoemadilakir 1852 (14 Februari 1922) iki metoe kembar, kang sidji teroes mati nalika lahir.

(No.148).

Mas Rara Siti Atidjah lahir Djoemoeah legi, 12 Djoemadilawal 1854 (21 December 1923)

(No.149).

Mas Oetomo, lahir Slasa pon, 14 Sapar 1857 (19 September 1926).

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....