Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 51, MAS SOEDAJAT (DJOJODIREKSO)

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.177).

Mas Abdoellah, lahir ing Pati, Setoe paing 19 Moeloed 1842 (9 Maart 1912) saiki isih sekolah ing „Mulo" Semarang, nalika 16 Mei 1931 moenggah kias III.

(No.178).

Mas Rara Kalimah, lahir ing Pati. Senen Kliwon 6 Sawal (8 September 1913). No. 177/178 patoetan saka Soemini, make Mas Ronoredjo (zie bijlage G.) Dene Soemini di pegat.

(No.179).

Mas Rara Soejatmi, lahir ing Djoewana, Ngahat pon, 9 Djoemadilawal (4 Maart 1917) patoetan saka Roesmini, anake Hadji Fekih, ketib mesdjit Djoewana, kang oega di pegat.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

The Oath of The Fifth King of Brawijaya on Mount Lawu

Mountains have been connecting with some urban legends or something spiritual within it for so long. Mount Lawu is no exception because there is one famous story local people believe until now which is the King Brawijaya V with his oath. This one is so legendary and until now, many people want to know about the real story and why Brawijaya spoke of his oath on the mountain. Mount Lawu is located on between Kabupaten Karanganyar, Central Java and also Magetan, East Java. Selengkapnya...