Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 52, MAS SOEPANDAM

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

a. Patoetan saka Soedjilah

(No.180).

Mas Singgih, lahir ing Mertokoesoeman (Pati) Kemis wage 17 Sawal Dje 1838 (12 November 1908).

(N0.181).

Mas Soetojo (kang maoe nama Oetomo) lahir malem Kemis wage 20 21 Djoemadilakir Be 1840 (29 Juni 1910) djam 11 bengi ing desa Ngaroos (Pati). Soepandam isih dadi djoeroetoelis Controleur ing Pati.

(No.182).

Mas Rara Patimah

(No.183).

Mas Soemantri, mati tjilik ing Tajoe.

(No.184).

Mas Rara Soertinah.

(No.185).

Mas Rara Soemartinah.

b.Patoetan saka selire Mami, asal saka desa Sekardjalak, anake ko Troeno, djarene bapake maoe isih batihe Mas Wonodjoio petinggi Boeloemanis (No. 30).

(No.186).

Mas Rara Soepatmi, oemoer 9 taoen.

(No.187).

Mas Agoes Soedjono, cemoer 7 taoen.

(No.188).

Soebandijah, lahir 1931. Djarene anake kang patoetan saka selire kabeh papat, wis tak djaloeki katrangan ora di baleni.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

ilustrasi

Connecting Family Relationship in The Style of Singobrojonoto

As a human being, you should help each other and build the good relationship with other people around you though you don’t have any blood relation to them. You have to listen to the lesson of Singobrojonoto to make the family relationship with other people. However, who exactly Singobrojonoto is and why people follow his advice related to life? Singobrojonoto is the figure who mentioned to be the pioneer of Bulumanis Lor village. Selengkapnya...