Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 52, MAS SOEPANDAM

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

a. Patoetan saka Soedjilah

(No.180).

Mas Singgih, lahir ing Mertokoesoeman (Pati) Kemis wage 17 Sawal Dje 1838 (12 November 1908).

(N0.181).

Mas Soetojo (kang maoe nama Oetomo) lahir malem Kemis wage 20 21 Djoemadilakir Be 1840 (29 Juni 1910) djam 11 bengi ing desa Ngaroos (Pati). Soepandam isih dadi djoeroetoelis Controleur ing Pati.

(No.182).

Mas Rara Patimah

(No.183).

Mas Soemantri, mati tjilik ing Tajoe.

(No.184).

Mas Rara Soertinah.

(No.185).

Mas Rara Soemartinah.

b.Patoetan saka selire Mami, asal saka desa Sekardjalak, anake ko Troeno, djarene bapake maoe isih batihe Mas Wonodjoio petinggi Boeloemanis (No. 30).

(No.186).

Mas Rara Soepatmi, oemoer 9 taoen.

(No.187).

Mas Agoes Soedjono, cemoer 7 taoen.

(No.188).

Soebandijah, lahir 1931. Djarene anake kang patoetan saka selire kabeh papat, wis tak djaloeki katrangan ora di baleni.

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....