Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 53, MAS ADJENG KOESOEATMODJO

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.189)

Mas Rara Soetami, lahir Rebo pon 25 Maart 1914 ing Boeloesan.

(No.190).

Mas Rara Hasri, lahir 5 Juli 1915 ing Boeloesan (Demak).

(No.191).

Mas Sajoekti (lanang) lahir Setoe pon 17 Februari 1917 ing Boeloe­san (Demak).

(No.192).

Mas Soesatio, lahir 1 December 1919 ing Oengaran, Salatiga.

(No.193).

Mas Rara Slamet, lahir 2 December 1922 ing Salatiga.

(No.194).

Mas Soeketi, lahir 14 Juni 1925 ing Djakenan (Pati). Mas Koesoemoatmodjo dewe doewe anak patoetan saka semahe disik, kang sidji nama Roekinah lahir 11 September 1904 daoep oleh No. 310, lan Soerti *) lahir 25 Februari 1909. Anake Roekinah di toelis i. g No. 414.

*Tinggal donya woelan Agustus

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....