Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 57, MAS SOEDARMADI

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.200). Mas Soedarjono, lahir ing taoen 1920, mati ing taoen 1921, oemoer 1,5 taoen.
(No.201). Mas Rara Markamah, lahir ing Pati 14 Roewah 1854 (21 Maart 1924).
(No.201). Mas Mohamad Oesman, lahir ing Solo 20 Ramelan 1857 (24 Maart 1927)
(No.203). Mas Rara Soetiati, lahir ing Semarang, 22 Maart 1929, mati oemoer 9 woelan (25 November 1929).
(No.204). Mas Mohamad Soelaeman, lahir ing Semarang, 19 Bakdomoeloed (14 September 1930).

  • Get to know the Mangkunegaran Dynasty and its Founder, Pangeran Sambernyawa

    Pangeran Sambernyawa was known as Raden Mas Said since he was born and he was so famous with his struggle to fight Dutch. Then, he was known as Pangeran Sambernyawa in the dynasty of Mangkunegaran. He was born in Keraton Kartosuro in 1725 and he was son of Pangeran Arya Mangkunegaran and the grandson of Paku Buwono I. However, he was different from other kings in general who was surrounded by wealth and luxury.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....