Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 58, MAS SIDIK

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.205). Mas Soetopo, lahir ing Semarang 1916
(No.206). Mas Soetedjo, lahir 1918. mati baji.
(No.207). Mas Rara Djoemariah, lahir ing Semarang Djemoeah  Pon 7 Djoemadilakir (27 Februari 1920).
(No.208). Mas Suherman, lahir 1922
(No.209). Mas Rara Asijah, lahir 1923
(No.210) Mas Rara Emmie, lahir 1925

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Sri Susuhunan Pakubuwono X, The First Car Owner in Indonesia

Vehicle was considered as the luxurious thing in Indonesia and back then, there were not many people had vehicle because this was something expensive. However, did you know the first car owner in Indonesia during the colonial era? Most people will think that the first vehicle owner in Indonesia was Dutch because they were rich and Indonesian people became their slaves for years. However, you are wrong because the first vehicle owner in this land was Sri Susuhunan Pakubuwono X. Selengkapnya...