Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 59, MAS ADJENG SOERODIARDJO (SOEBEKTI)

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.211). Mas Rara Marjam
(No.212). Mas Abdoel Kadir
(No.213). Mas Abdoerrachman
(No.214). Mas Abdoeloemar
(No.214) Mati tjilik, oemoer 10 dina, matine Rebo Legi 16 Januari 1918 (woelan Sapar)

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Tomb of The Tears of Queen Mother, More Than An Ordinary Love Story

There are so many stories in the world to describe the dedication of a women or a mother especially in Indonesia and one of them is the tomb of tears of queen mother located in Madura. Once you know the story about it, you will respect and love more about your mother and also women in general. This tomb is located in Buduran village, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura. It is only about 11 km from the center of Bangkalan city which becomes the gate to enter Madura Island. Selengkapnya...