Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 61, MAS ADJENG WONGSODIARDJO (SOEKTJINI)

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.217). Mas Soedirman, lahir 14 September 1922 oemoer 10 woelan mati
(No.218). Mas Rara Asijah (Kalidjah), lahir ing Kaoeman (Djoewana) 17/16 April 1924
(No.219). Mas Palidjo (Soediro), lahir ing Wirosari (Grobogan) 24 Juli 1927
(No.220). Mas Rara Djoeliko, lahir idem 18/19 November 1929, mati tjilik (oemoer 2 woelan). Kadjobo ikoe Wongsodiardjo doewe anak patoetan saka bodjone kang disik nama Raden Soedarni, anake Raden Resodimedjo Kemetir Fabriek, manggon ing desa Bentoeran (Tlogowoengoe - Pati).
 (No.220a). Mas Moehadi (Soedarmo) lahir 30 November 1911 ing desa Wedaridjeksa (Pati).
  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....