Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 66, RADEN NGANTEN NITIKOESOEMO (SOEPARSI)

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Kartodipoero.

Pepoetra:

(No.228). Mas Rara Soemarsini, lahir 10 November 1904, daoep oleh Raden Sabikoen Hadi Koesoemo, mantri politie ing Solo, saiki lereh, toeroen anak loro No.384, 385
(No.229). Mas Soewignjo, lahir 10 Maart 1906, Mantri Kaboepaten ing Koedoes
(No.230). Mas Rara Soetiati, lahir 9 Februari 1908, daoep oleh Mas Rachmat, Djoeroetoelis Djaksa Poerwadadi (Grobogan) saiki isih ing Poerwadadi, patoetane ing toelis ing N0.386, 387, 388.
(No.231). Mas Siratmardanoes lahir 4 Juli 1913
(No.232). Mas Rara Soekarti, lahir 23 Juni 1915
(No.233). Mas Banoearli, lahir 7 Maart 1917
(No.234). Mas Rara Isnaningsih, lahir 2 Juni 1918
(No.235). Mas Soedarto, lahir 5 Januari 1923, mati 4 Maart 1923. Kadjaba ikoe Mas Nitikoesoemo dewe doewe anak patoetan saka semahe iang disik:
(No.235a). Mas Nganten Soemarni, daoep oleh Mas Prawirosoedarmo, saiki dadi beambten Pandhuis ing Kendal
(No.235b). Mas Nganten Soekarli, daoep oleh Mas Soeparmin, Mantri politie district Oengaran, ia ikoe kang meloe nekseni nalika lahire Haroen (164) maleboe register Burgelijk Stand ing kantor kawedanan Oengaran
  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....