Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 67, RADEN SASTROSOENARTO

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Kartodipoero.

Pepoetra:

(No.236). Raden Soekasto, lahir Kemis legi 14 Soero 1845 (3 December 1914
(No.237). Raden Rara Soenarti, lahir Djoemoeah pon 6 Pasa 1846 (7 Juli 1916)
(No.238). Raden Rara Soenarni, lahir Kemis kliwin 26 Moeloed 1848 (10 Januari 1918)
(No.239). Raden Rara Soenarsih, lahir Kemis pon 3 roewah 1850 (22 April 1920)

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

The Story of Sunan Kudus Forbid People to Eat Beef

Sunan Kudus was known to teach tolerance towards others while spreading Islam in the land of Java. One form of tolerance taught by Sunan Kudus is he banned people to eat beef so they can respect other humans who have other religions. After Hindu society came to the Mosque’s park, Sunan Kudus said the great greetings and also welcome and gave speech as well as discussion. At that time, Sunan Kudus announced to the Kudus society to not kill cow and eat beef. Selengkapnya...