Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 68, RADEN NGANTEN SOEROASMORO (SOEPARTI)

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Kartodipoero.

Pepoetra:

(No.240). Mas Bambang Soewono, lahir Setoe legi 12 Bakdomoeloed 1840 (22/23 April 1910, saiki wis dadi Klerk Regentschap Djember
(No.241). Mas Rara Nellie Marjati, lahir Rebo pon 6 Soero 1845 (24 November 1914)

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

History of Ketupat Lebaran, First Taken by Sunan Kalijaga

In every Eid Fitri, people will celebrate the holy moment with Ketupat which is the typical food for Lebaran. People will celebrate this moment with Ketupat based on the tradition but actually it has deep history behind it. Not many people know that Sunan Kalijaga was the first person who brought and introduced Ketupat to the people while spreading Islam to the entire land of Java and it became the tradition until now or perhaps, Ketupat and Eid Fitri can’t be separated at all. Selengkapnya...