Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 70, RADEN SASTROSOEPOETRO (SOEPNANDAR)

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Kartodipoero.

Pepoetra:

(No.242). Raden Rara Soeptanti, lahir slasa kliwon 23 Redjeb 1874 (15 Mei 1917)
(No.243). Raden Rara Hartati, lahir Senen legi 18 Djoemadilakir 1850 (13 Oktober 1919) mati 17 Maart 1924
(No.244). Raden Rara Hartini, lahir Slasa wage 23 Moeloed 1853 (14 November 1922)
(No.245). Raden Rara Goembreg Soemitrati, lahir Ngahat legi 3 Djoemadilakir 1856 (20 December 1925)
(No.246). Raden Soerjadi, lahir Senen wage 9 Redjeb 1858 (2 Januari 1928)
(No.247). Raden Goenoengsoerjanto, lahir Slasa wage 11 Besar 1859 (21 Mei 1929), mati 21 Januari 1930
(No.248). Raden Wijadi, lahir Ngahat paing 18 Soero 1861 (8 Juni 1930)

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Ajisaka, Carrier of Javanese Civilization

Every land in the world may have its different history and also the legendary folk related to it including Indonesia. Every island in this country has its urban legend believed by all people no matter it is true or just a legend. One of the popular legends is Ajisaka. It is the Javanese legend about the arrival of civilization into the land of Java carried by a King named Ajisaka. This legend also covers the origins or Javanese letters called “Aksara Jawa” used centuries ago as the main letters… Selengkapnya...