Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 8, MAS ADJENG RONODIPOERO

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Mas Ronodipoero, pepoetra:

(No.36).

Mas Adjeng Sastrodiwerio (Soeratni) daoep oleh Mas Sastrodiwerio No. 27. Dina lahire ora di tjateti, tinggal doenia dina Ngahat-wage 22 Djoemadilawal taoen Wawoe 1831 (21 Mci 1911) di koeboer ing Kadjen (Tajoe) joeswa 48 taoen. Poctrane di toelis ing No. 101 t/m 108.

(No.37).

Mas rasa Samsini, pedjah prawan ocraoer kira-kira 15 taoen, di koeboer ing Growong (Djoewana.)

(No.38).

Mas Rara Soedjinah, mati oemoer 6 taoen (manoet katrangane soewargi wa Soetaredja No. 10)

(No.39).

Mas adjeng Kartaadiardja (Soetarni) daoep oleh Mas Soewadi No. 35 patoetan sidji No. 145.

  • Ki Ageng Pemanahan, The Pioneer of The Mataram Sultanate

    The Sultanate Mataram was the Muslim kingdom in the land of Java. The development of this kingdom can’t be separated from Ki Ageng Pemanahan who was the important figure in the kingdom. Ki Ageng Pemanahan or known also as Ki Gede Pemanahan was the pioneer of Mataram village in 1556 and then, the village developed into Sultanate Mataram under the reign of Danang Sutawijaya as his son with the title of Panembahan Senapati.
  • Dalang Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

    Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....