Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 85, RADEN AJOE* KOESOEMOWISASTRO

*Anane ta seboetna "Raden Ajoe" sebab kang djaler (semahe) dadi Wedono.

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Pepoetra:

(No.258). Mas Rara Karmini, saiki oemoer 35 taoen, daoep oleh Mas Wongso ing pati, toeroen anak loro, mati kabeh jaikoe: Soediro, mati oemoer 2 taoen. Soepardi, oemoer 7 woelan. Wongso oega wis tinggal donya.
(No.259). Mas rara Tjoentari, saiki oemoer 32 taoen daoep oleh Mas pandi, Cipier boewi ing Pati. Mas Pandi wis tinggal donya, saiki Tjoentari meloe anake ing Probolinggo. Toeroen anak No. 406, 407, 408, 409
(No.260). Nawangsih, mati oemoer 1 taoen
(No.261). Soetopo, mati oemoer 1,5 taoen
(No.262). Mas Mohamad Alie, saiki oemoer 31 taoen, nalika teka ing omahkoe ing Djetis naliko taoen 1929 lagi doewe anak sidji,lanang (No. 410 lowongan)
(No.263). Soetji, mati oemoer 10 taoen
(No.264). Mas Rara Soeki oemoer 30 taoen. Daoep oleh Mas Moenardi, Mantri Politie Salatiga, jogane Mas Kromoastro, Wedana Tenggeles kang patoetan saka garwane, adine Mas Koesoemowisastro, bapake Soeki daoep oleh nakdoeloer.
(No.265). Soepijah, mati oemoer 3 taoen.
(No.266). Mas Rara Herdinah, lahir 21 Sapar, taone ora eling (saiki oemoer 30 taoen) daoep oleh Raden Soegeng, Laborant Fabriek Delanggoe (Klaten) anake Mantri politie Raden Soemoardjo ing Magelang. Semahe Raden Soemoardjo nakdoeloere bakjoe Soemoredjo (No.22) embahe Herdinah dadi oleh nak sanak dewe, pegat, patoetan loro, No.411, 412. Herdinah saiki daoep maneh oleh Mas Kromoredjo Kassier Fabriek Langse (Pati) anake Mas Soemoastro, Djoeroetoelis fabriek Langse.
(No.267). Soekesi, mati oemoer 10 taoen
(No.268). Soekeni, mati oemoer 4 taoen.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Is it True That Raden Patah, The King of Demak of Chinese Descent

Demak Sultanate had the important role in the history of Indonesia though they have not been existed for 100 years. Demak was known as the first kingdom pioneer in the spread of Islam in the land of Java including Nusantara or Indonesia. However, something is unique among the leaders especially Raden Patah. It is because he had the Chinese heritage within his blood from his mother and you can learn as well as know the history of his “peranakan” background. Selengkapnya...