Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 85, RADEN AJOE* KOESOEMOWISASTRO

*Anane ta seboetna "Raden Ajoe" sebab kang djaler (semahe) dadi Wedono.

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Pepoetra:

(No.258). Mas Rara Karmini, saiki oemoer 35 taoen, daoep oleh Mas Wongso ing pati, toeroen anak loro, mati kabeh jaikoe: Soediro, mati oemoer 2 taoen. Soepardi, oemoer 7 woelan. Wongso oega wis tinggal donya.
(No.259). Mas rara Tjoentari, saiki oemoer 32 taoen daoep oleh Mas pandi, Cipier boewi ing Pati. Mas Pandi wis tinggal donya, saiki Tjoentari meloe anake ing Probolinggo. Toeroen anak No. 406, 407, 408, 409
(No.260). Nawangsih, mati oemoer 1 taoen
(No.261). Soetopo, mati oemoer 1,5 taoen
(No.262). Mas Mohamad Alie, saiki oemoer 31 taoen, nalika teka ing omahkoe ing Djetis naliko taoen 1929 lagi doewe anak sidji,lanang (No. 410 lowongan)
(No.263). Soetji, mati oemoer 10 taoen
(No.264). Mas Rara Soeki oemoer 30 taoen. Daoep oleh Mas Moenardi, Mantri Politie Salatiga, jogane Mas Kromoastro, Wedana Tenggeles kang patoetan saka garwane, adine Mas Koesoemowisastro, bapake Soeki daoep oleh nakdoeloer.
(No.265). Soepijah, mati oemoer 3 taoen.
(No.266). Mas Rara Herdinah, lahir 21 Sapar, taone ora eling (saiki oemoer 30 taoen) daoep oleh Raden Soegeng, Laborant Fabriek Delanggoe (Klaten) anake Mantri politie Raden Soemoardjo ing Magelang. Semahe Raden Soemoardjo nakdoeloere bakjoe Soemoredjo (No.22) embahe Herdinah dadi oleh nak sanak dewe, pegat, patoetan loro, No.411, 412. Herdinah saiki daoep maneh oleh Mas Kromoredjo Kassier Fabriek Langse (Pati) anake Mas Soemoastro, Djoeroetoelis fabriek Langse.
(No.267). Soekesi, mati oemoer 10 taoen
(No.268). Soekeni, mati oemoer 4 taoen.
  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....