Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 87, RADEN NGANTEN SOEROKOESOEMO (ROEKIJAH)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Pepoetra:

 

(No.269). Mas Abdoelrachman ing Cheribon
(No.270). Mas rara Soedar, daoep oleh Mas (of Raden) Soenarso, Schatter Pandhuis Pekalongan
(No.271). Mas Koesnadi, Klerk S.C.S. ing Tegal
(No.272). Mas Soelarsi (estri) saiki manggon ing Bareng (Koedoes)
(No.273). Mas Soereno, Klerk kantor Post Semarang (1931)

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Joko Tingkir, a Historical Figure Whose Story is Filled With Fiction

The interesting statement is said from one of the politicians in Indonesia. The statement is the response from other statements of politicians. What makes it interesting he said about Joko Tingkir in the middle of his tomb. The figure or Joko Tingkir contains the revenge or avenge story, jealousy story and other things. There are not many people know who this man was. There are some speculations related to know and reveal the true of Joko Tingkir. Selengkapnya...