TRANSLATE

Silsilah Keluarga Nomor 87, RADEN NGANTEN SOEROKOESOEMO (ROEKIJAH)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Pepoetra:

 

(No.269). Mas Abdoelrachman ing Cheribon
(No.270). Mas rara Soedar, daoep oleh Mas (of Raden) Soenarso, Schatter Pandhuis Pekalongan
(No.271). Mas Koesnadi, Klerk S.C.S. ing Tegal
(No.272). Mas Soelarsi (estri) saiki manggon ing Bareng (Koedoes)
(No.273). Mas Soereno, Klerk kantor Post Semarang (1931)