Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 89, RADEN NGANTEN KOESOEMODIWERIO (RADEMI)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Semahe Mas Koesoemodiwerio (Mohamad Hadi), toeroen anak:

 

(No.274). Mas Rara Roekati, lahir 1 Juli 1895 dadi goeroe (Onderwijzeres) ing sekolahan II ing Pati, doeroeng semah
(No.275). Mas Mohamad Saleh, Klerk kantor Post ing Koedoes, lahir 11 Juli 1901 (saiki isih)
(No.276). Mas Rara Soepijah, lahir 18 December 1904 daoep oleh Raden Soemarto, anake Raden Koesoemowinoto (Giri) Assistent-wedana Karang dowo (Pati). Pegat, patoetan siji. Nalika akoe teko ing Koedoes 23-6-'31 ketemoe akoe, koempoel bapake. Anake ditoelis ing No.413
(No.277). Mas Mohamad Sawab, lahir 9 Juni.
(No.278). Mas Rara Marpeni, lahir 11 November 1908
(No.279) Mas Mohamad Soepijan, lahir 24 November 1915.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Sultan Agung, Between the Throne, Struggle and Love

Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma was the third sultan or king of Mataram Sultanate who held the throne in 1613-1645. Under his reign, Mataram became the largest kingdom in Java and also Nusantara at that time. He also became the National Hero due to his services and struggle to Mataram. His real name is Raden Mas Jatmika or known as Raden Mas Rangsang. He was the son of Panembahan Hanyakrawati and Queen Mas Adi Dyah Banawati. Selengkapnya...