Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 89, RADEN NGANTEN KOESOEMODIWERIO (RADEMI)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Semahe Mas Koesoemodiwerio (Mohamad Hadi), toeroen anak:

 

(No.274). Mas Rara Roekati, lahir 1 Juli 1895 dadi goeroe (Onderwijzeres) ing sekolahan II ing Pati, doeroeng semah
(No.275). Mas Mohamad Saleh, Klerk kantor Post ing Koedoes, lahir 11 Juli 1901 (saiki isih)
(No.276). Mas Rara Soepijah, lahir 18 December 1904 daoep oleh Raden Soemarto, anake Raden Koesoemowinoto (Giri) Assistent-wedana Karang dowo (Pati). Pegat, patoetan siji. Nalika akoe teko ing Koedoes 23-6-'31 ketemoe akoe, koempoel bapake. Anake ditoelis ing No.413
(No.277). Mas Mohamad Sawab, lahir 9 Juni.
(No.278). Mas Rara Marpeni, lahir 11 November 1908
(No.279) Mas Mohamad Soepijan, lahir 24 November 1915.
  • Get to know the Mangkunegaran Dynasty and its Founder, Pangeran Sambernyawa

    Pangeran Sambernyawa was known as Raden Mas Said since he was born and he was so famous with his struggle to fight Dutch. Then, he was known as Pangeran Sambernyawa in the dynasty of Mangkunegaran. He was born in Keraton Kartosuro in 1725 and he was son of Pangeran Arya Mangkunegaran and the grandson of Paku Buwono I. However, he was different from other kings in general who was surrounded by wealth and luxury.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....