Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 92, RADEN GOENADI

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Pepoetra:

(No.283). Raden Rara Srietijah, daoep oleh Mas Djoko Pitojo, dd Commies L. O. G. Sompok (Semarang) lahir 30 October 1912
(No.284). Raden Rara Soedjahora, lahir 25 Februari 1917
(No.285). Raden Rara Srijati, lahir 21 Juni 1919
(No.286). Raden Abdul Hazis, lahir 24 Februari 1922
(No.287). Raden Abdus Somad, lahir 11 April 1925
(No.288). Raden Rara Artini, wis tinggal donja
(No.289). Raden Rara Soerbandiah, wis tingal donja
(No.290). Raden Rara Soertiamah, wis tinggal donja
(No.291). Raden Amin Machzad, wis tinggal donja
(No.292). Raden Rara Saratoelamah, lahir 21 Januari 1931
  • Get to know the Mangkunegaran Dynasty and its Founder, Pangeran Sambernyawa

    Pangeran Sambernyawa was known as Raden Mas Said since he was born and he was so famous with his struggle to fight Dutch. Then, he was known as Pangeran Sambernyawa in the dynasty of Mangkunegaran. He was born in Keraton Kartosuro in 1725 and he was son of Pangeran Arya Mangkunegaran and the grandson of Paku Buwono I. However, he was different from other kings in general who was surrounded by wealth and luxury.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....