Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 99, MAS OEWARDJONO

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Mas Adjeng Soemodirono.

Pepoetra:

(No.296). Mas Rara Sri Koestami
(No.297). Mas Koesno (Manoet katrangane Mas Hadisoedjono (No.101) ana lijane maneh anake nanging ora eling djenenge

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Sunan Kalijaga, A Saint Who was Once A Robber

The big name of Sunan Kalijaga was known as one of the Walisongo members that spread Islam throughout the land of Java. However, not many people know that actually Sunan Kalijaga was once a robber. Before being a saint that spread Islam and teach kindness to other people, Sunan Kalijaga was popular in Easy Java as the robber and his nickname back then was Brandal Lokajaya. His real name was Raden Said and he was the son of Putera Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Selengkapnya...