Loading...

Silsilah Keluarga Nomor Nomor 20, RADEN RARA SOEDJIMAH

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Garwa: Raden Nganten Soerodipoero, pepoetra: 

 (No.78-79) - karo-karone wis pada tinggal donja. Kang sidji mati tjilik, sidjine mati djaka nama Roestam.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

ilustrasi

The Story of Brojo Seti Singo Barong and The Snake Bridge

For people who live in Dukuhseti village, Pati, Central Java, Mbah Brojo Seti Singo Barong is known as the hero that spread Islam in this area. Even in the history of Dukuhseti village, the struggle of Mbah Brojo is described so well. The original name of “Dukuhseti” is taken from the name Brojo Seti. He was so famous with the snake bridge as the legend and history. There are many college students come to this village for doing their project by taking the story of Brojo Seti. Selengkapnya...