(No.21).Raden Nganten Kromodjoio (Soekipah)

Wajah Mas Behi Kartodikromo, poetra Raden Nganten Kromodjoio (Soekipah), pepoetro:

(No.80).

Raden Nganten Wirjo (Tari) oemoer kira-kira 64 taoen saiki ana ing Kendai koempoel anake, Mas Soekarno, Mantri politie ing Kendal. Daoep oleh Wirjowidjoio, koemetir fabriek Trangkil. anake Soerodiwirjo (Katjoeng) ahlinc embah Malang, maratoewane Mas Adjeng Kromoredjo (No.7.) Anake di toelis ing No. 249 t/m 257.

(No.81).

Raden Nganten Nitisoedarmo (Jati) oemoer kira-kira 60 taoen, daoep oleh Raden Nitisoedarmo Hoofdmantri kadaster pensioen, manggon ing Pati kang lagi tinggal donja nalika 10 Roewah 1930 Senen kliwon, ora patoetan, moelane ngapek anak, anake bakajoene (No. 80) nama Mas Soepardi No.255. Anggone ngepek, nalika isih oemoer 17 woelan. No. 80 lan 81 patoetane Mas Kromodjoio.

(No.82).

Soelastri, ngalih nama Soedjatni. daoep oleh Mertowidjoio, petinggi desa Dergagoeng (Pati) toeroen anak loro (ora weroeh djenenge).

(No.83).

Soekardi, mati tjilik.

(No.84). Soepardjan. mati kira-kira 10 tahoen. Dadi anake Raden Nganten Kromodjoio ikoe kabeh lima. No. 82 t/m 84 patoetane Mas Kartodiwirio (Hardi).

 

Selanjutnya di kategori ini: (No.22).Raden Soemoredjo (Roestam) »

Most Popular Articles

Semar, Advisor to The Ruling Kings in The Land of Java

The name of Sabda Palon was often mentioned in the Serat Darmagandhul and Jangka Jayabaya or known as the prophecy of Jayabaya. In Serat Darmagandhul, Sabda Palon was known as the spiritual advisor with high power from King Brawijaya V who was the last king… Read More

The Story of The First Cakraningrat From Madura

Cakraningrat I was known also as Raden Prasena and he was the King of Madura in the land of Java who led west Madura as the leader under Mataram kingdom. According to the story, Cakraningrat or Raden Prasena married to the princess from Mataram kingdom. Since… Read More

Petruk, The Witty Bearer of Wisdom

In the book of “Mitologi dan Toleransi Orang Jawa” by Ben Anderson, Javanese people were mentioned to have the value of “adhiluhung” in interpreting their life. That value is reflected in the world of shadow puppet or “wayang” as the guidelines of life for… Read More