(No.4).Mas Soeroredjo

Poetra No.4 Eyang Mas Behi Kartodikromo, garwa Raden adjeng Soetinah, pepoetra:

(No.23).

Sarmi, lahir Ngahat, wage H Sawal taoen wawoe 1785 (7 Juni 1857) pedjah alit.

(No.24).

Raden Koesoemoredjo (Slamet) Djoeroetoelis Djaksa ing Koedoes. lahir ing desa Ngcrang district Mantoep (Djoewana) Senen kliwon 24 Djoemadilakir taoen Djimakir 1786 (8 Februari 1858) wafat 8 Juni 1914, oemoer 56 taoen. Poetra di toelis ing No. 95 t/m 96.

(No.25). Raden Soerohadiardjo (Soetarno) pensioen Hoofdmantri Opiumregie ing Semarang, saiki ana ing Djoewana, manggon tilas daleme soewargi Ejang Kartodikromo, ing kampoeng Koedoekeras, lahir ing Djoewana, Setoe paing 6 Moeloed taoen Djimmawal 1789 (22 September 1860) ora doewe toeroen, moelane bandjoer ngepek anak, anake Raden Koesoemoredjo (Slamet) No. 24. kang aran Djaslan No. 95.
Selanjutnya di kategori ini: (No.5).Mas Adjeng Soemodiwirio »

Most Popular Articles

Prabu Jayabaya, The Astrologer of The Future

Maharaja Jayabaya was known as the King of Kediri who led from 1135-1157. His complete title name was Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa. However, beside being famous as a king,… Read More

The Tragedy of the Bubat War and the Cancel of Marriage of Hayam Wuruk-Dyah Pitaloka

Bubat happened in 1279 Saka or 1357 masehi in 14th century. Bubat happened in the reign of Hayam Wuruk In Majapahit. The war happened because of the fight from Gajah Mada and also Prabu Maharaja Linggabuana from Sundanese kingdom. The fight caused the… Read More

The Oath of The Fifth King of Brawijaya on Mount Lawu

Mountains have been connecting with some urban legends or something spiritual within it for so long. Mount Lawu is no exception because there is one famous story local people believe until now which is the King Brawijaya V with his oath. This one is so… Read More