(No.2) Mas Rara Sakirah

Mas Rara Sakirah

Mas Rara Sakirah. Patoetan idem,tilar alit. Dina lhire ora ci tjatetti. M rit katr5angan ing bijlage A, matine loewih disik karo sedane iboene.