Silsilah Keluarga Nomor 115, SOEWARNO (WIDJOIREDJO)

SOEWARNO WIDJOIREDJO pepoetra: Wartini

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

(No.318). Wartini, saiki ing Boeloemanis, daoep oleh Mastoer, desa Ngemplak (Pohbango, Pati) anake Hadji Rais, Ngemplak. Dene Mastoer wis tinggal donya, toeroen anak No. 424 t/m 426