Silsilah Keluarga Nomor 19, RADEN NGANTEN SASTROATMODJO (SOEDJIAH)

Raden Nganten Sastroatmodjo, pepoetro: Raden Doekseno, Raden Soedono, Raden Dirman, Raden Ngabibah

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Garwa: Raden Nganten Sastroatmodjo, pepoetra:

(No.74).

Raden Doekseno. lahir ing Rembang malem Senen, ora di toelis tanggal sasine, mati, ora toeroen.

(No.75).

Raden Soedono, lahir ing Ngerang (district Mantoep. Djoewana) Ngahat wage 14 Sawal tahoen Wawoe 1785 (7 Juni 1851) mati, ora toeroen.

(No.76).

Raden Dirman, mati, ora toeroen.

(No.77).

Raden Ngabibah, daoep oleh Kromo-ekram petinggi Trangkil (Pati) mati, ora toeroen.