Silsilah Keluarga Nomor 29, MAS POERWOREDJO (JOSODIMEDJO)

Mas Soereno, Mas Soewerni.

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo.

Pepoetra:

(No.109).

Mas Soereno.

(No.110).

Mas Soewerni, dadi bodjone Loerah Gesing (meloe district Godong, Demak), saiki isih, nanging wis ora dadi Loerah. Ora weroeh, apa ono toeroene.