Silsilah Keluarga Nomor 61, MAS ADJENG WONGSODIARDJO (SOEKTJINI)

Mas Adjeng Wongsodiardjo (Soektjini), pepoetra: Mas Soedirman, Mas Rara Asijah (Kalidjah), Mas Palidjo (Soediro), Mas Rara Djoeliko, Mas Moehadi (Soedarmo)

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.217). Mas Soedirman, lahir 14 September 1922 oemoer 10 woelan mati
(No.218). Mas Rara Asijah (Kalidjah), lahir ing Kaoeman (Djoewana) 17/16 April 1924
(No.219). Mas Palidjo (Soediro), lahir ing Wirosari (Grobogan) 24 Juli 1927
(No.220). Mas Rara Djoeliko, lahir idem 18/19 November 1929, mati tjilik (oemoer 2 woelan). Kadjobo ikoe Wongsodiardjo doewe anak patoetan saka bodjone kang disik nama Raden Soedarni, anake Raden Resodimedjo Kemetir Fabriek, manggon ing desa Bentoeran (Tlogowoengoe - Pati).
 (No.220a). Mas Moehadi (Soedarmo) lahir 30 November 1911 ing desa Wedaridjeksa (Pati).