Silsilah Keluarga Nomor 68, RADEN NGANTEN SOEROASMORO (SOEPARTI)

Raden Nganten Soeroasmoro (Soeparti), pepoetra: Mas Bambang Soewono, Mas Rara Nellie Marjati

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Kartodipoero.

Pepoetra:

(No.240). Mas Bambang Soewono, lahir Setoe legi 12 Bakdomoeloed 1840 (22/23 April 1910, saiki wis dadi Klerk Regentschap Djember
(No.241). Mas Rara Nellie Marjati, lahir Rebo pon 6 Soero 1845 (24 November 1914)