RADEN NGANTEN KOESOEMODIWERIO (RADEMI)

Raden Nganten Koesoemodiwerio, toeroen anak: Mas Rara Roekati, Mas Mohamad Saleh, Mas Rara Soepijah, Mas Mohamad Sawab, Mas Rara Marpeni, Mas Mohamad Soepijan

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Semahe Mas Koesoemodiwerio (Mohamad Hadi), toeroen anak:

 

(No.274). Mas Rara Roekati, lahir 1 Juli 1895 dadi goeroe (Onderwijzeres) ing sekolahan II ing Pati, doeroeng semah
(No.275). Mas Mohamad Saleh, Klerk kantor Post ing Koedoes, lahir 11 Juli 1901 (saiki isih)
(No.276). Mas Rara Soepijah, lahir 18 December 1904 daoep oleh Raden Soemarto, anake Raden Koesoemowinoto (Giri) Assistent-wedana Karang dowo (Pati). Pegat, patoetan siji. Nalika akoe teko ing Koedoes 23-6-'31 ketemoe akoe, koempoel bapake. Anake ditoelis ing No.413
(No.277). Mas Mohamad Sawab, lahir 9 Juni.
(No.278). Mas Rara Marpeni, lahir 11 November 1908
(No.279) Mas Mohamad Soepijan, lahir 24 November 1915.