Silsilah Keluarga Nomor 29, MAS POERWOREDJO (JOSODIMEDJO)

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo.

Pepoetra:

(No.109).

Mas Soereno.

(No.110).

Mas Soewerni, dadi bodjone Loerah Gesing (meloe district Godong, Demak), saiki isih, nanging wis ora dadi Loerah. Ora weroeh, apa ono toeroene.

Dilihat 851 kali Terakhir diedit pada Senin, 09 Desember 2019 10:06