Silsilah Keluarga Nomor 51, MAS SOEDAJAT (DJOJODIREKSO)

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.177).

Mas Abdoellah, lahir ing Pati, Setoe paing 19 Moeloed 1842 (9 Maart 1912) saiki isih sekolah ing „Mulo" Semarang, nalika 16 Mei 1931 moenggah kias III.

(No.178).

Mas Rara Kalimah, lahir ing Pati. Senen Kliwon 6 Sawal (8 September 1913). No. 177/178 patoetan saka Soemini, make Mas Ronoredjo (zie bijlage G.) Dene Soemini di pegat.

(No.179).

Mas Rara Soejatmi, lahir ing Djoewana, Ngahat pon, 9 Djoemadilawal (4 Maart 1917) patoetan saka Roesmini, anake Hadji Fekih, ketib mesdjit Djoewana, kang oega di pegat.

Dilihat 996 kali Terakhir diedit pada Rabu, 11 Desember 2019 12:00