Silsilah Keluarga Nomor 99, MAS OEWARDJONO

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Mas Adjeng Soemodirono.

Pepoetra:

(No.296). Mas Rara Sri Koestami
(No.297). Mas Koesno (Manoet katrangane Mas Hadisoedjono (No.101) ana lijane maneh anake nanging ora eling djenenge
Dilihat 790 kali Terakhir diedit pada Kamis, 12 Desember 2019 10:00