Silsilah Keluarga Nomor Nomor 20, RADEN RARA SOEDJIMAH

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Garwa: Raden Nganten Soerodipoero, pepoetra: 

 (No.78-79) - karo-karone wis pada tinggal donja. Kang sidji mati tjilik, sidjine mati djaka nama Roestam.

Dilihat 977 kali Terakhir diedit pada Senin, 09 Desember 2019 10:05