Loading...

Main Menu

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

This Is Our Ancestors

Syekh Jangkung, A Famous Figure for His Innocence

For people who live in Pati, Central Java, the name of Syekh Jangkung is so familiar and it can’t be separated at all from his power to help people. He is also famous with his innocence so no wonder, his name is so legendary. However, back then, he was also known as Saridin. According to the history, Saridin was the adoptive son of Ki Ageng Kingiran who was found on the rive edge. Then, Ki Ageng Kingiran took the baby and gave Saridin as the name. Selengkapnya...