Loading...

Tokoh Seniman Jawa

Hadi Sugito, Dhalang Wayang Kulit Senior Kang Digandrungi Wong Enom

Para sutresna wayang biasane piyantun sepuh. Bahasa krama inggil kang digunakake dhalang nalikane nglakokake wayang kulit dadi sebab utomo wong enom ora seneng lan kesenian kang oyote saka India kuwi. Boso Kromo inggil pancen ora gampang dipahami, opo maneh dening bocah enom kang umume isih asring ngomong ngoko saben dinane lan koncone. Iki dadi tantangan kanggo para dhalang piye anggone wayang bisa dipahami wong enom kang sejatine para penerus bangsa uga penerus kesenian wayang lan pedahalangan kuwi. 
Halaman 1 dari 5

Group Keluarga

SILSILAH - TRAH SAYYID JUMADIL KUBRO

Sebagai sarana mempererat silaturahmi dan pecinta Sayid Jumadil Kubro dan keturunannya, serta pemerhati keluarga besarnya. Semoga berkah, Aamiin.

Ayo Berkebun

Dracaena Surculosa

Nama Lain : Gold Dust Dracaena, Japanese Bamboo.¬†Dracaena surculosa adalah tanaman yang cantik. Ini…